Achterstandsfinanciering

Sinds 1996 is een systematiek van achterstandsvergoeding voor huisartsen in achterstandsgebieden in Nederland van kracht. Het doel van deze vergoeding is ten eerste behoud van de beschikbaarheid van kwalitatief goede huisartsenzorg in achterstandsgebieden en ten tweede het opheffen van de discrepantie tussen werklast en inkomen.

De systematiek is tweeledig. De huisarts krijgt een opslag op het inschrijvingstarief voor iedere patiënt woonachtig in een erkend achterstandsgebied. Daarnaast wordt er per jaar per patiënt woonachtig in een erkend achterstandsgebied een bedrag gestort in een lokaal of regionaal achterstandsfonds.

Erkenning van achterstandsgebieden Iedere 4 jaar wordt aan de hand van een aantal criteria bepaald welke postcodes in Nederland tot achterstandsgebied behoren. In 2019 is de nieuwste herijking geweest op basis van de volgende criteria:

  • percentage inwoners met een laag inkomen
  • percentage niet actieven
  • percentage niet westerse allochtonen en MOE-landers

Achterstandsfondsen In 2019 bestaan er 21 achterstandsfondsen. De fondsen worden elk paritair beheerd door huisartsen en vertegenwoordigers van een (regionale) zorgverzekeraar. Zij bepalen samen en op basis van de regionale of lokale context waar de fondsgelden binnen de bovengenoemde doelstelling aan besteed worden. De verschillende achterstandsfondsen worden ondersteund door een landelijk adviseur. Met de landelijk adviseur wordt een samenwerking tussen de fondsen versterkt en wordt een lobby voor kwalitatief goede huisartsenzorg in achterstandsgebieden op landelijk niveau gevoerd.  

Klik hier voor de website van Achterstandsfondsen Nederland en een overzicht van de huidige achterstandsfondsen en hun verschillende projecten.

Contact
  • 010 - 220 76 32