Eerdere projecten

Het FAW heeft sinds haar oprichting interessante projecten voor de deelnemers ontwikkeld. Niet alle projecten worden meer aangeboden, maar een aantal daarvan is de moeite waard om te noemen.

FAW dokters- en praktijkfiets In het kader van "goed voorbeeld doet volgen" heeft het FAW tot en met 2018 aan de FAW huisartsenpraktijken een dokters- en praktijkfiets ter beschikking gesteld en de onderhoudsbeurten vergoed. Een van de manieren om ernstige gezondheidsklachten, die vaak gezien worden bij patiënten in achterstandswijken, te voorkomen is bewegen. Een huisarts die zich op de fiets door een wijk beweegt en visites aflegt, geeft daarmee een goed en positief voorbeeld aan zijn of haar patiënten. 

Studiereizen In de afgelopen jaren heeft het FAW een aantal studiereizen georganiseerd. Het kunnen meekijken met zorgpraktijken in het buitenland geeft inzicht in verschillende manieren van zorgen, maar ook in patiënten met een migratieachtergrond waar de Nederlandse huisartsen zorg voor dragen.

De studiereizen van het FAW Rotterdam gingen onder andere naar Turkije, Marokko en Denemarken.

Tijdens de laatste reis naar Denemarken stond een vernieuwend Deens zorgmodel centraal. Door de stijging van zorgkosten, een huisartstekort en gezondheidsverschillen in Denemarken is 10 jaar geleden begonnen met en andere manier van zorg. Daarbij wordt uitgegaan van 'reablement'; als iemand in het dagelijks leven wordt belemmerd, treedt een systeem in werking om iemand zo snel mogelijk op de been te helpen of te zorgen dat iemand zo zelfstandig mogelijk kan leven. Reablement, ofwel ‘iemand helpen om voor zichzelf te zorgen’ is in Denemarken bij wet vastgelegd. De huisartsen, het ziekenhuis, de gemeente, het verzorgingshuis/verpleeghuis, de thuiszorg, de woonomgeving en het bedrijfsleven werken als partners met dezelfde visie en hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk ervoor zorgen dat mensen/burgers zo lang en zo prettig mogelijk zelfstandig kunnen leven. Het programma van deze reis was erop gericht om te kijken hoe de huisartsenzorg in zo'n systeem werkt als er ook sprake is van een complexe patiëntenpopulatie.

Bij een studiereis neemt het FAW de organisatie- en accreditatiekosten voor haar rekening. De reis- en verblijfskosten betalen de deelnemers zelf.

 

Contact
  • 010 - 220 76 32