Doorlopende scholingen

Het gehele jaar biedt het Fonds Achterstandswijken nascholingen aan op het gebied van achterstandsproblematiek. Denk aan laaggeletterdheid, Licht Verstandelijke Beperking en agressiehantering. FAW leden ontvangen automatisch bericht over beschikbare data en aanmelden.

Wilt u meer informatie over scholingen? Klik hier voor het aanbod of neem contact op met het FAW via Info@fawrotterdam.nl