Filmhuis

Het Filmhuis is een door het FAW ontwikkeld nascholingsconcept, gericht op deskundigheidsbevordering over verbinden tussen culturele invloeden, maatschappelijke ontwikkelingen en lage sociaal-economische status op het vlak van ziekte en gezondheid.

In deze serie nascholingen staat een thema centraal waaraan een relevante film is gekoppeld. Het thema wordt uitgediept door een deskundige. Het FAW Filmhuis is een bijzondere nacholing die tot nu toe steeds ongeveer 50% van de FAW huisartsen bereikt.


FAW Filmhuizen tot nu toe:

Thema Film Sprekers Jaar
Armoede en gezondheid

Documentaire: Kloofdichters

Documentaire:Nobody sleeps outside

Kees Brouwer - documentairemaker

Marcel Slockers - straatdokter

Ervaringsdeskundige

2023
Dementeren en mantelzorger Remember

Betty Birkenhäger - specialist ouderengeneeskunde

Sanne Franzen - neuropsycholoog Alzheimercentrum Erasmus MC

2019
Gezonde voeding Carb Loaded Kris Verburgh - arts-onderzoeker 2017
Informatie over lichte verstandelijke beperking Le huitieme jour Michiel Vermaak - arts verstandelijk gehandicapten  2017
Herkennen kindermishandeling Precious Koos van Leeuwen - forensisch arts 2016
Laaggeletterdheid The Reader Marcel Twickler - internist en endocrinoloog 2015
Rituelen rond overlijden en rouw Departures Yvonne Heygele - cultureel antropoloog 2014
Zedenzaken bij de jeugd Jagten

E. Heijkoop - hoofdmedewerker en studioverhoorder afd. zedenzaken politie Rotterdam

M. Blom - officier van justitie

2013
Identiteitsvorming bij allochtone jongeren Rabat Cor Hoffer - cultureel antropoloog en socioloog 2011
Eerwraak Die Fremde Celal Altuntas - schrijver en eerwraak specialist 2011
Schuldhulpverlening Lenen, lenen, lenen

Afke Theunissen - docent Hogeschool In Holland

Ruthie Delwel - voorlichter gemeentelijke kredietbank

2010
Oost Europa 4 maanden, 3 weken, 2 dagen Felix Kaplan - gepensioneerd docent Russisch en Ruslandkunde 2009
Turkije Gegen die Wand Dick Koopman - Turkoloog 2009
China Shower David Engelhard - Sinoloog 2008
Verzakelijking in de zorg Sicko Ruth Oldenziel - professor techniekgeschiedenis 2007
Marokko 'L'enfant endormi Cor Hoffer - cultureel antropoloog en socioloog 2007