Van Sport- en beweegdatabase naar Beweegcoach.nl

Vanaf 2014 had Rotterdam een sport- en beweegdatabase. Deze database gaf een overzicht van het sport- en beweegaanbod en was bedoeld om Rotterdammers op weg te helpen naar passende sport- en beweegactiviteiten. Mensen die bijvoorbeeld voor hun sociale en fysieke ontwikkeling baat kunnen hebben bij (extra) beweging, zijn een belangrijke doelgroep.

Het FAW Rotterdam heeft de database met financiële ondersteuning mogelijk gemaakt.

In 2020/2021 heeft Rotterdam Sport Support de sport- en beweegdatabase in een nieuw jasje gestoken om de verschillende doelgroepen - zorgverleners, patiënten en cliënten, sportaanbieders en beweegcoaches - beter te bereiken. Het sport- en beweegaanbod in de verschillende wijken van Rotterdam kan doorzocht worden aan de hand van verschillende criteria, zoals COPD, Maatje Meer, 65+, Niet- aangeboren hersenletsel, enzovoort. Via de website kan iemand zich opgeven voor deelname aan een betreffende les. De sportaanbieder krijgt daar bericht van en neemt contact op. Een zorgverlener kan via de website een persoon verwijzen naar een les of groep. Zie https://beweegcoach.nl/.