Nascholingen

Een van de uitgangspunten voor realisatie van de missie van het FAW Rotterdam is deskundigheidsbevordering. Nascholing voor huisartsen en andere medewerkers van de huisartsenpraktijk neemt daar een belangrijke plaats in.

Nascholingen worden door het FAW Rotterdam zelf gemaakt en gegeven of georganiseerd in samenwerking met anderen. Het FAW Rotterdam draagt de kosten voor de trainers, voor de accreditatie(punten) voor de huisartsen en in sommige gevallen voor het ontwikkelen of de benodigde materialen van de scholing.

De afgelopen jaren werden de volgende nascholingen aangeboden:

Herkennen van een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) door Marcel Slockers (huisarts en straatdokter) en Michiel Vermaak (arts verstandelijk gehandicapten). Zij vertellen hoe een LVB herkend kan worden en er het beste mee omgaan kan worden. Ook behandelen zij het werken met de ‘Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking’ (SCIL) en de werkwijze van de LVB-helpdesk.

Omgaan met mensen met een Licht Verstandelijke Beperking door Stichting MEE. In deze nascholing is er aandacht voor hoe iemand met een licht verstandelijke beperking in de huisartspraktijk beweegt en de problemen en moeilijkheden die hij of zij hierbij tegenkomt. Ook wordt er gesproken over hoe de ervaringsdeskundige omgaat met een chronische aandoening of medische behandelingen. In een rollenspel worden vervolgens praktijksituaties geoefend, waardoor deelnemers het effect van verschillende benaderingswijzen ervaren. Een medewerker van MEE geeft een toelichting. 

Communicatietraining Inzicht in kindermishandeling en huiselijk geweld door Anne van Hoorn. In de training komen zowel het signaleren van en de gespreksvoering over huiselijk geweld en kindermishandeling aan bod. De volgende onderwerpen worden besproken:

  • Hoe ontstaan huiselijk geweld en kindermishandeling?
  • Hoe geef ik, zorgverlener of andere medewerker van een huisartsenpraktijk, woorden aan mijn niet pluis gevoel zonder de vertrouwensband te hoeven schaden?
  • Meldcode
  • Het OVORA®-model (ter vergemakkelijking van gespreksvoering)
  • In praktijk brengen OVORA®-model a.d.h.v. zelf ingebrachte casussen.

Gastvrijheid in de huisartsenpraktijk door Elly van Gelder (FAW Rotterdam) en Eelco Cremer (C-insight). De training maakt een koppeling tussen het thema gastvrijheid en de CanMeds-competenties communicatie, samenwerking en professionaliteit. Het FAW ziet het thema gastvrijheid* als een manier om communicatie, werk- en behandelsfeer in en rond de praktijk te optimaliseren. C-insight werkt met TrainTool om met gebruik van video-assessments relevante en herkenbare praktijksituaties te tonen waarmee huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten de CanMeds-competenties kunnen trainen. De scenario's van de training zijn tot stand gekomen met FAW-huisartsen en op een FAW-praktijk gefilmd. Inherent aan de training is het omgaan met lastige situaties: patiënten die NU een afspraak willen, patiënten die willen dat de assistente voor hen belt om een afspraak te maken bij een fysiotherapeut, patiënten die tussendoor een vraag willen stellen en meteen een antwoord verwachten. Hoe ga je met deze situaties om op zo’n manier dat de boodschap duidelijk is en de patiënt zich toch gehoord voelt zonder dat de praktijkwerkzaamheden worden verstoord.

FAW Filmhuis door Elly van Gelder (FAW Rotterdam). Klik hier voor informatie over het filmhuis.

Voorbeelden van eerder aangeboden nascholingen zijn: Agressiehantering, Time Management & Motiverend Leidinggeven, de Vitale Huisarts en Interculturele Huisartsenzorg. 

Contact
  • 010 - 220 76 32