Nascholingen

Een van de uitgangspunten voor realisatie van de missie van het FAW Rotterdam is deskundigheidsbevordering. Nascholing voor huisartsen en andere medewerkers van de huisartsenpraktijk neemt daar een belangrijke plaats in. FAW leden ontvangen automatisch bericht over beschikbare data en aanmelden. Wilt u meer informatie over scholingen? Neem dan contact op via info@fawrotterdam.nl

Nascholingen worden door het FAW Rotterdam zelf gemaakt en gegeven of georganiseerd in samenwerking met anderen. Het FAW Rotterdam draagt de kosten voor de trainers, voor de accreditatie(punten) voor de huisartsen en in sommige gevallen voor het ontwikkelen of de benodigde materialen van de scholing.

Herkennen van een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) Door Marcel Slockers (huisarts en straatdokter) en Michiel Vermaak (arts verstandelijk gehandicapten). Zij vertellen hoe een LVB herkend kan worden en er het beste mee omgaan kan worden. Ook behandelen zij het werken met de ‘Screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking’ (SCIL) en de werkwijze van de LVB-helpdesk.

LVB Xperience Dit is een ervaringsgerichte training die een inkijk geeft in het leven en de ervaringen van iemand met een LVB. De training is gericht op casuïstiek en de ruime ervaring die de trainers hebben in het werken met deze doelgroep. Ook komen onderwerpen als het geweten, verwerkingssnelheid en het werkgeheugen van iemand met een LVB aan bod. De avond wordt verzorgd door persoonlijk begeleiders van Humanitas DMH Rotterdam die deze training bij diverse beroepsgroepen geven.

'Geen agressie in mijn praktijk' door trainingsbureau Aspectief. Frank van As heeft jarenlange ervaring als trainer/coach in de GGZ en het huisartsenwezen. Omdat tijdens de training wordt ingegaan op vragen die in de groep leven, is het programma van de training wisselend. Onderstaande onderwerpen en leerdoelen komen zeker aan de orde:

Onderwerpen

Hoe kun je agressie herkennen die voortkomt uit frustratie en hoe herken je intimidatie.
Hoe breng je voldoende begrip op bij frustratie-agressie en hoe stel je effectief de grenzen bij intimidatie.
Wat te doen als je twijfelt?
Hoe los je lastige situaties effectief op in minder tijd op een wijze die jou minder energie kost.
Praktijkcheck Laaggeletterdheid De huisartsenpraktijk wordt beoordeeld op toegankelijkheid voor laaggeletterden. Dit wordt gedaan door taalambassadeurs van Team Ervaringsdeskundigen Rotterdam Rijnmond en Stichting Lezen en Schrijven. Na een rondleiding in de praktijk en het analyseren van materiaal (website, bandje) volgt een gesprek met het team over laaggeletterdheid. De bevindingen worden door Stichting Lezen en Schrijven verwerkt in een advies voor de huisartsenpraktijk. 

Omgaan met mensen met een Licht Verstandelijke Beperking Door Stichting MEE. In deze nascholing, waarbij ook een ervaringsdeskundige met een LVB aanwezig is, is er aandacht voor hoe iemand met een licht verstandelijke beperking in de huisartspraktijk beweegt en de problemen en moeilijkheden die hij of zij hierbij tegenkomt. Ook wordt er gesproken over hoe de ervaringsdeskundige omgaat met een chronische aandoening of medische behandelingen. In een rollenspel worden vervolgens praktijksituaties geoefend, waardoor deelnemers het effect van verschillende benaderingswijzen ervaren. Een medewerker van MEE geeft een toelichting. 

Avond voor de doktersassistent Een evenement bedoeld om FAW doktersassistenten te ondersteunen in hun dagelijkse, hectische werk. Op een mooie locatie in het centrum van Rotterdam bieden we hen een aantal workshops aan, inclusief een buffet en de gelegenheid bij te praten met collega’s.

Keuzeworkshops 2023: 

- Laad je batterij op zonder stekker; Over energie en positiviteit in werk. Tips voor minder werkdruk en meer werkplezier! Door Psychologe, Cosima Kliebenstein. 
- Gastvrijheid in de huisartsenpraktijk??!! In bijvoorbeeld de horeca en luchtvaart is gastvrijheid belangrijk om goede resultaten te halen. Hoe kan het begrip gastvrijheid de huisartsenzorg helpen bij het dagelijks werk? Door bedrijfskundige en manager FAW Rotterdam, Elly van Gelder. 
- Herkennen en omgaan met patiënten met een Licht Verstandelijke Beperking; Door Arts verstandelijke gehandicapten Michiel Vermaak.

FAW Filmhuis door Elly van Gelder (FAW Rotterdam). Klik hier voor informatie over het filmhuis.

  Communicatietraining Inzicht in kindermishandeling en huiselijk geweld door Anne van Hoorn. In de training komen zowel het signaleren van en de gespreksvoering over huiselijk geweld en kindermishandeling aan bod. De volgende onderwerpen worden besproken:

  • Hoe ontstaan huiselijk geweld en kindermishandeling?
  • Hoe geef ik, zorgverlener of andere medewerker van een huisartsenpraktijk, woorden aan mijn niet pluis gevoel zonder de vertrouwensband te hoeven schaden?
  • Meldcode
  • Het OVORA®-model (ter vergemakkelijking van gespreksvoering)
  • In praktijk brengen OVORA®-model a.d.h.v. zelf ingebrachte casussen.

  Gastvrijheid in de huisartsenpraktijk door Elly van Gelder (FAW Rotterdam) en Eelco Cremer (C-insight). De training maakt een koppeling tussen het thema gastvrijheid en de CanMeds-competenties communicatie, samenwerking en professionaliteit. Het FAW ziet het thema gastvrijheid* als een manier om communicatie, werk- en behandelsfeer in en rond de praktijk te optimaliseren. C-insight werkt met TrainTool om met gebruik van video-assessments relevante en herkenbare praktijksituaties te tonen waarmee huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten de CanMeds-competenties kunnen trainen. De scenario's van de training zijn tot stand gekomen met FAW-huisartsen en op een FAW-praktijk gefilmd. Inherent aan de training is het omgaan met lastige situaties: patiënten die NU een afspraak willen, patiënten die willen dat de assistente voor hen belt om een afspraak te maken bij een fysiotherapeut, patiënten die tussendoor een vraag willen stellen en meteen een antwoord verwachten. Hoe ga je met deze situaties om op zo’n manier dat de boodschap duidelijk is en de patiënt zich toch gehoord voelt zonder dat de praktijkwerkzaamheden worden verstoord.

  Voorbeelden van eerder aangeboden nascholingen zijn: Agressiehantering, Time Management & Motiverend Leidinggeven, de Vitale Huisarts en Interculturele Huisartsenzorg.