Individueel Budget

FAW huisartsen hebben elk jaar beschikking over een individueel budget. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van het aantal achterstandspatiënten van de betreffende praktijk.

Klik hier voor meer informatie over de werking van achterstandsfinanciering. Ieder jaar wordt bepaald waar FAW huisartsen in het kader van een individueel budget vergoedingen voor kunnen krijgen. Voorbeelden zijn: extra praktijkassistentie, telefonische achterwacht, meerkosten ANW Diensten, waarneming, beveiliging van een praktijk, enzovoort.