Over FAW Rotterdam

Missie en visie

Het Fonds Achterstandswijken ondersteunt huisartsen in achterstandswijken om de kwaliteit en beschikbaarheid van huisartsenzorg in achtersandswijken te bevorderen.

Voor het vervullen van de missie zijn de volgende uitgangspunten gekozen:

  • Organisatorisch en functioneel ondersteunen
  • Deskundigheidsbevordering
  • Gezondheidsbeïnvloeding patiënten (cure en preventie)

Ga naar projecten voor voorbeelden van de realisatie van onze missie.


Bent u huisarts en vraagt u zich af of u of uw praktijk ook in aanmerking komt voor ondersteuning? Kijk dan op de pagina Deelname en controleer of u aan alle vereisten voldoet! 

Bent u een huisarts uit Rotterdam maar kunt u niet deelnemen, kijk dan bij de projecten voor alle Rotterdamse huisartsen.   

Organisatie

Stichting Fonds Achterstandswijken Rotterdam bestaat uit een bestuur dat wordt ondersteund door drie bureaumedewerkers.

Het huidige bestuur wordt gevormd door twee huisartsen gevestigd en werkzaam in achterstandswijken van Rotterdam en twee afgevaardigden van Zilveren Kruis: 

M. de Krom (huisarts)

D. Oei (huisarts) - Penningmeester

F. Schaaf (Zilveren Kruis) - Voorzitter 

C. Valk (Zilveren Kruis)

Bij het bureau zijn drie medewerkers werkzaam:

Elly van Gelder - fondsmanager - maandag tot en met donderdag

Martha Noordzij - administratief medewerker - maandag en dinsdag

Karen Veenstra - projectondersteuner - maandag, dinsdag, donderdag

Algemeen e-mailadres: info@fawrotterdam.nl 

Achterstandsfinanciering

Sinds 1996 is een systematiek van achterstandsvergoeding voor huisartsen in achterstandsgebieden in Nederland van kracht. Het doel van deze vergoeding is ten eerste behoud van de beschikbaarheid van kwalitatief goede huisartsenzorg in achterstandsgebieden en ten tweede het opheffen van de discrepantie tussen werklast en inkomen.

De systematiek is tweeledig. De huisarts krijgt een opslag op het inschrijvingstarief voor iedere patiënt woonachtig in een erkend achterstandsgebied. Daarnaast wordt er per jaar per patiënt woonachtig in een erkend achterstandsgebied een bedrag gestort in een lokaal of regionaal achterstandsfonds.

Erkenning van achterstandsgebieden Iedere 4 jaar wordt aan de hand van een aantal criteria bepaald welke postcodes in Nederland tot achterstandsgebied behoren. In 2023 is de nieuwste herijking ingegaan op basis van de volgende criteria:

  • percentage inwoners met een laag inkomen
  • percentage niet actieven
  • percentage niet westerse allochtonen en MOE-landers

Achterstandsfondsen In 2023 bestaan er 16 achterstandsfondsen. De fondsen worden elk paritair beheerd door huisartsen en vertegenwoordigers van een (regionale) zorgverzekeraar. Zij bepalen samen en op basis van de regionale of lokale context waar de fondsgelden binnen de bovengenoemde doelstelling aan besteed worden. De verschillende achterstandsfondsen worden ondersteund door een landelijk adviseur. Met de landelijk adviseur wordt een samenwerking tussen de fondsen versterkt en wordt een lobby voor kwalitatief goede huisartsenzorg in achterstandsgebieden op landelijk niveau gevoerd.  

Klik hier voor de website van Achterstandsfondsen Nederland en een overzicht van de huidige achterstandsfondsen en hun verschillende projecten.