Verbinding medisch en sociaal domein

In 2015 formuleerde het FAW Rotterdam samen met de drie andere grootstedelijke achterstandsfondsen Amsterdam, Utrecht en Den Haag een visiedocument over grootstedelijke aanpak van de zorg en ondersteuning van patiënten met complexe problematiek. In het visiedocument wordt beschreven dat een sterke koppeling tussen het medisch en sociaal domein noodzakelijk is voor de verbetering van de kwaliteit van zorg en werklastvermindering in achterstandswijken.

Uitgangspunt is dat de gezondheid van patiënten in achterstandswijken in sterke mate wordt beïnvloed door sociaal-maatschappelijke problematiek. De samenwerking tussen verschillende betrokken domeinen rond deze problematiek is op veel plekken niet structureel vormgegeven. Ook de rol van de huisartsenzorg in deze integrale samenwerking is verre van concreet en tegelijkertijd is het voor huisartsen vaak te belastend om vorm te geven aan deze samenwerking.*

Een van de manieren om de verbinding tussen het medisch domein van huisartsen met het sociale domein in een wijk te stimuleren en realiseren is de financiering van een pilot "Implementatie Krachtige Basiszorg". In 2019 en 2020 kreeg een aantal gezondheidscentra en vrijgevestigde huisartsenpraktijken uit achterstandswijken van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht de mogelijkheid meer tijd te besteden aan patiënten (met een complexe problematiek) en om de integrale samenwerking in de wijk op te zetten. De achterstandsfondsen van de vier grote steden financierden de pilot samen met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ. Ga voor meer informatie over het programma Krachtige Basiszorg naar de website van Krachtige Basiszorg. Vanaf 2022 heeft Zilveren Kruis de financiering voor Krachtige Basiszorg overgedragen aan een aantal huisartsen regio-organisaties. In regio Rotterdam Rijnmond is dat Rijnmond Dokters. Deze organisatie is verantwoordelijk een bredere implementatie van Krachtige Basiszorg. Om deze gelden geheel ten goede te kunnen laten komen aan de huisartsenpraktijken financiert het FAW Rotterdam samen met Rijnmond Dokters de organisatie van de implementatie Krachtige Basiszorg voor een periode van anderhalf jaar.         

Andere voorbeelden van het stimuleren van een verbinding tussen het medisch en sociale domein en het ondersteunen in de totstandkoming van die verbinding zijn bijvoorbeeld de bijdrage van het FAW Rotterdam aan een cursus valpreventie voor ouderen met een wijkgerichte en lokale aanpak (klik hier voor meer informatie over de valpreventie), de ontwikkeling en het onderhouden van de verwijswijzer (Ga naar de verwijswijzer of klik hier voor meer informatie) of het financieren van een groot aantal ondersteuningstrajecten in het kader van de vitaliteitswijzer (klik hier voor meer informatie).