Tolkentelefoon

De overheidsvergoeding tolkendienst voor nieuwe statushouders is vervallen. Het FAW blijft wel het aanbod voor ad hoc telefonische tolkendiensten door Global Talk vergoeden voor huisartsen in Rotterdam. De procedure daarvoor is:

  1. Bel met het telefoonnummer van Global Talk: 088 - 255 52 22;
  2. U krijgt de vraag om uw klantcode in te toetsen. Toets de code 944761 met #.
  3. Toets 2 (een dienst waarvoor je niet een COA-zorgnummer hebt)
  4. Toets 1 ad-hoc tolkdienst. Het FAW vergoedt de tolkdienst.
  5. U geeft op verzoek van de telefoniste de volgende informatie door; 
  • Voorletters en achternaam van de huisarts voor wie de tolkdienst wordt gevraagd.
  • Postcode en huisnummer van praktijkadres.

Belangrijk: Het FAW vergoedt de kosten van de tolkentelefoon voor alle huisartsen gevestigd en werkzaam in het gebied van de LHV-huisartsenkring Rotterdam. Wilt u gebruik maken van het aanbod van het FAW? Dat kan ALLEEN als u de genoemde klantcode doorgeeft. Op basis van de aanvragen met klantcode, stuurt Global Talk maandelijks een verzamelfactuur naar het FAW. Geeft u geen klantcode door? Dan stuurt Global Talk de factuur naar uw praktijk en kunt u hem niet declareren bij het FAW.

Voor de goede orde: Wij vertrouwen erop dat bij een normale gebruiksfrequentie van de Ad hoc telefonische tolkdienst het gereserveerde budget toereikend is. Mocht dit maximum budget eerder dan aan het eind van dit jaar zijn bereikt, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Vragen? Wilt u meer weten over beschikbare talen van GlobalTalk. Klik hier 

Voor overige vragen, neem dan contact met ons op.