SCIL- Screener LVB

Huisartsen werkzaam in achterstandswijken hebben vaak te maken met patiënten met een complexe problematiek. Een van de oorzaken of versterkers van complexe problematiek kan een niet-herkende Licht Verstandelijke Beperking zijn. De signalering van een LVB kan dan ook erg belangrijk voor de huisarts én de patiënt.

Tussen 2011-2013 is een screener voor intelligentie en licht verstandelijke beperking (leeftijd 18+) ontwikkeld, de SCIL. In 2015 kwam de screener voor de leeftijden 14-17 jaar uit. De SCIL is een lijst met vragen en opgaven die bij de respondent in een een-op-een setting moet worden afgenomen. Voor meer informatie over de SCIL zie het factsheet gemaakt door de ontwikkelaars van de screeners. 

Om het gebruik van de screener in huisartsenpraktijken in achterstandswijken te stimuleren bekostigt het FAW Rotterdam per deelnemende huisarts de aanschaf van een SCIL startpakket met bijbehorende vragenlijsten.

De SCIL wordt ook behandeld in de nascholing Herkennen van een Licht Verstandelijke Beperking. Hoe er met een Licht Verstandelijke Beperking wordt omgegaan in de praktijk van de ervaringsdeskundige staat centraal in de nascholing Omgaan met een Licht Verstandelijke Beperking. Beide nascholingen worden aangeboden door het FAW Rotterdam. 

 

 

Contact
  • 010 - 220 76 32