Gezondheidsbevordering patiënten

Inwoners van achterstandswijken hebben niet alleen vaker en op jongere leeftijd lichamelijk problemen. Zij hebben ook meer problemen op sociaal, psychisch en maatschappelijk terrein en lagere gezondheidsvaardigheden.

De complexe zorgvragen van de inwoners van achterstandswijken leggen een extra druk op de huisartsenpraktijken en de huisartsenzorg. Een van de manieren om die druk te verminderen is het bevorderen van de gezondheid van de patiënten. Daarom ondersteunt en initieert het FAW Rotterdam verschillende projecten die gericht zijn op gezondheidsbevordering van patiënten en werkt daarin nauw samen met bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam of een stichting zoals Voeding Leeft!  

Sociaal Vitaal

Sociaal Vitaal is een programma dat is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen met een laag opleiding- en/of inkomen, in de leeftijd van 60-85 jaar, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam zijn en weinig veerkracht hebben om te kunnen omgaan met veroudering

Lees meer

Van Sport- en beweegdatabase naar Beweegcoach.nl

Vanaf 2014 had Rotterdam een sport- en beweegdatabase. Deze database gaf een overzicht van het sport- en beweegaanbod en was bedoeld om Rotterdammers op weg te helpen naar passende sport- en beweegactiviteiten. Mensen die bijvoorbeeld voor hun sociale en fysieke ontwikkeling baat kunnen hebben bij (extra) beweging, zijn een belangrijke doelgroep.

Lees meer

traject Gezonde Voeding

Het FAW Rotterdam heeft samen met  het Ministerie Landbouw, Natuur en Voedingskwaliteit (LNV), Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) en de Stichting Voeding Leeft het traject Gezonde Voeding opgezet om huisartspraktijken te helpen hun patiënten gezondere eetkeuzes te laten maken. Het traject wordt door het Ministerie LNV en het FAW Rotterdam gefinancierd. Verder is het FAW betrokken bij ontwikkeling van de programmaonderdelen en werving van praktijken.

Lees meer

Looprecept & e-learning "bewegen als medicijn en preventie"

Lopen in plaats van Pillen - vanuit die gedachte zijn huisarts Anne Huisman en huisarts Matthijs van der Poel in Rotterdam begonnen met Looprecept. De Britse beweging “Exercise Works!” was hun voorbeeld.

Lees meer

Valpreventie "Minder vallen door meer bewegen"

In 2017 ontwikkelde welzijnsorganisatie WMO Radar, in samenwerking met huisartsen, wijkverpleging en fysiotherapie, de succesvolle aanpak: ‘Minder vallen door meer bewegen, valpreventie voor ouderen’. De ontwikkeling werd gefinancierd door Zilveren Kruis en gemeente Rotterdam. In 2018 financierde het FAW Rotterdam een viertal cursussen.

Lees meer

Eerdere projecten