Aanbod FAW huisartsen

Individueel Budget

FAW huisartsen hebben elk jaar beschikking over een individueel budget. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van het aantal achterstandspatiënten van de betreffende praktijk.

Lees meer

Nascholingen

Een van de uitgangspunten voor realisatie van de missie van het FAW Rotterdam is deskundigheidsbevordering. Nascholing voor huisartsen en andere medewerkers van de huisartsenpraktijk neemt daar een belangrijke plaats in. FAW leden ontvangen automatisch bericht over beschikbare data en aanmelden. Wilt u meer informatie over scholingen? Neem dan contact op via info@fawrotterdam.nl

Lees meer

Individuele coaching

Een coachingstraject voor huisartsen en medewerkers van de huisartsenpraktijk/ het gezondheidscentrum.

Lees meer

Projecten tbv uitstraling en toegankelijkheid

- Dit project is alleen toegankelijk voor aangesloten huisartsen -

Lees meer

Zorgfolders Turks & Arabisch

Dit aanbod is alleen voor deelnemers aan het FAW -

Lees meer

Praktijkcheck laaggeletterdheid

Een check op de toegankelijkheid van uw praktijk door en voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven.

Lees meer

SCIL- Screener LVB

Huisartsen werkzaam in achterstandswijken hebben vaak te maken met patiënten met een complexe problematiek. Een van de oorzaken of versterkers van complexe problematiek kan een niet-herkende Licht Verstandelijke Beperking zijn. De signalering van een LVB kan dan ook erg belangrijk zijn voor de huisarts én de patiënt.

Lees meer