Voor FAW huisartsen

Individueel budget

FAW huisartsen hebben elk jaar beschikking over een individueel budget. De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van het aantal achterstandspatiënten van de betreffende praktijk.

Lees meer

Nascholingen

Een van de uitgangspunten voor realisatie van de missie van het FAW Rotterdam is deskundigheidsbevordering. Nascholing voor huisartsen en andere medewerkers van de huisartsenpraktijk neemt daar een belangrijke plaats in.

Lees meer

Praktijkvoorlichting

De uitstraling van een huisartsenpraktijk speelt een rol in de manier waarop patiënten en andere belanghebbenden praktijkmedewerkers benaderen. Een professionele uitstraling wekt vertrouwen bij patiënten en kan de communicatie ten goede komen. Het FAW wil daarom een professionele uitstraling van huisartsenpraktijken stimuleren en stelt daarvoor het overkoepelende project Praktijkvoorlichting ter beschikking.

Lees meer

Advies van Architecten

Voor huisartsen in achterstandswijken is het vaak wenselijk, maar ingewikkeld en te tijdrovend om hun praktijkruimte of gebouw te verbeteren. Om deze drempel te verlagen vergoedt het FAW de totstandkoming van een advies van architecten, van het kennismakingsgesprek tot en met de eerste tekeningen.

Lees meer

SCIL- Screener LVB

Huisartsen werkzaam in achterstandswijken hebben vaak te maken met patiënten met een complexe problematiek. Een van de oorzaken of versterkers van complexe problematiek kan een niet-herkende Licht Verstandelijke Beperking zijn. De signalering van een LVB kan dan ook erg belangrijk voor de huisarts én de patiënt.

Lees meer

Eerdere projecten

Het FAW heeft sinds haar oprichting interessante projecten voor de deelnemers ontwikkeld. Niet alle projecten worden meer aangeboden, maar een aantal daarvan is de moeite waard om te noemen.

Lees meer